Tar svenska företag sitt klimatansvar?

25 min

Det världens länder lovar göra för klimatet räcker inte för att hålla den globala uppvärmningen under två grader. Därför hoppas många att näringslivet ska kavla upp ärmarna och hjälpa till att minska gapet mellan ländernas löften och vad vetenskapen säger behövs för att rädda klimatet. Men kommer företagen att ta sitt klimatansvar?