Kråkvinkeln 7 november 2015

Jorden är slät, inte platt

3:47 min

Jorden är slät. Jo, i alla fall i proportion till jordens storlek. Vi har helt fel bilder av jorden bara för att vi står på den. Vi bor på en mycket tunnare hinna av liv än vad veckans kråkvinklare Staffan Lindberg förstått.

På denna hinna har vi konferenser om vilka som ska få bo här. Hur många människor, hur många växt- och djurarter? Vems liv är värt något? Måste man vara gullig och ha vädjande blick för att få överleva?

Eller kan en kiselalg också vara gullig?