Stödboende slipper vite

Skara stödboende behöver inte betala vite på 600 000 kronor för de brister som Inspektionen för vård och omsorg pekat på. Myndigheten drar tillbaka kravet eftersom verksamheten har upphört.

Därmed har också Förvaltningsrätten, den domstol som utdömer vite, avskrivit ärendet.

P4 Skaraborg har i en rad inslag granskat stödboendet och de kommuner som placerat missbrukare där. I somras beslutade IVO om intagningsstopp för stödboendet som alltså valde att stänga igen.