Kurder terroriststämplas

Regeringen redovisade i dag inför riksdagens EU-nämnd vilka namn och organisationer man vill ska föras upp på EU:s terrorlista. Bland dem det kurdiska arbetarpartiet PKK, eller Kadek som man numera heter.
Listan är hemlig men enligt uppgift stödjer Sverige att listan kompletteras med bland andra det kurdiska arbetarpartiet PKK, som nyligen bytt namn till Kadek, samt Aska-tasuna, en organisation med anknytning till den baskiska separatistgerillan ETA, och den palestinska organisationen PFLP.