Europeisk myndighet ger klartecken för livmoderhalsvaccin

2:07 min

Unga flickor ska fortsätta att vaccinera sig mot livmoderhalscancer, trots uppgifter om biverkningar.

Den rekommendationen kommer från europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté.

Efter en granskning av den kunskap som finns om vaccinet anser kommittén att det inte finns något samband mellan vaccinet och de två sjukdomstillstånd som drabbat unga flickor.

Karl Mikael Kälkner, är utredare vid det svenska Läkemedelsverket:

– Givet det underlag som vi har, bland annat kliniska studier och all vetenskaplig litteratur som man gått igenom, så kan vi inte se att det finns ett orsakssamband mellan HPV-vaccineringen och de här två sjukdomstillstånden POTS och CRPS.

Vad innebär det för Sverige?

–Det innebär att våra rekommendationer sedan tidigare med vaccination för att förebygga livmoderhalscancer kvarstår oförändrat.

Det var efter en begäran från danska myndigheter som den europeiska säkerhetskommittén inledde sin utredning i juli. I Danmark hade man då konstaterat fler än 100 fall av misstänkta biverkningar av HPV-vaccinet.

Unga flickor rapporterade att de drabbats av svimningsanfall, huvudvärk, yrsel, smärta och stark hjärtklappning bland annat. Symptomen kopplades till två sjukdomstillstånd som kallas POTS och CRPS.

Och efter den här granskningen som omfattat såväl utlåtanden från specialister, biverkningsrapporter från patienter och patientföreningar, kliniska studier och vetenskapliga artiklar så kan man vara säker på att det inte finns ett samband, säger Karl Mikael Kälkner vid Läkemedelsverket:

–Det är man nu är säker på är att det inte finns en ökad risk med det. Man måste också tillägga att både CRPS och POTS förekommer även utan vaccinering. Och i och med att det finns i ickevaccinerade grupper så kommer det också att finnas i vaccinerade grupper.

Det var också ett argument som lyftes fram när den Europeiska läkemedelsmyndigheten presenterade rekommendationen i London idag. Antalet drabbade är likartat i båda grupperna, sa doktor Enrica Alteri från myndigheten:

I Sverige har cirka en halv miljon flickor och unga kvinnor vaccinerats och Läkemedelsverket har hittills fått in 10 anmälningar om flickor som misstänks ha drabbats av POTS, Ingen anmälan har gjorts på misstanke om CRPS.

Och föräldrar som står inför beslutet att vaccinera sina barn behöver inte vara oroliga för biverkningar, nyttan med vaccinet överväger riskerna, säger Karl Mikael Kälkner:

–Den oron man kan känna behöver man inte känna längre. Även om den här oron finns där så kan man säga att med en sådan här genomgång så ser vi inget samband.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten kommer att fortsätta att övervaka effekterna av HPV-vaccineringen.