Riksförbund ifrågasätter lagligheten med förvaltar-företag

4:59 min

Agneta Zedell, förbundsordförande för Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, anser att länsstyrelserna bör granska om det är lagligt för kommuner att anlita företag för förvaltaruppdrag.

- Vi vill att de skall titta på lagligheten, säger hon. Vi menar att lagstiftaren menat att det skall vara ett rejält ideellt inslag i dessa uppdrag, säger Agneta Zedell. Här är det ju en ren affärsverksamhet där arvodena betalas till företaget, säger hon och vill att länsstyrelserna granskar om lagstiftaren har tänkt sig att det skall sitta en "central" mitt i landet och hanterar det här på avstånd.

På RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - har de reagerat på P4 Gotlands rapportering om att vara satt under förvaltare och lystrat när de hört om Optios inträde i gotländska ärenden.

RFS organiserar människor som tar frivilliguppdrag som regleras i lag;alltså tvångspsykiatrins stödpersoner, kommunernas kontaktfamiljer, gode män, förvaltare, kontaktpersoner och kriminalvårdens övervakare.

Det var i mars 2014 som Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare gjorde ett utspel om "vinstdrivande verksamhet kring uppdrag som god man och förvaltare". RFS ställde sig frågan "får företag anlitas som god man och förvaltare?"

RFS uppmanade i ett öppet brev till landets sju länsstyrelser, som ansvarar för tillsynen av överförmyndarverksamheten, att granska de kommuner som anlitar företaget Optio AB. Agneta Zandell säger att RFS fått "svävande svar".

- Vi vill naturligtvis att man skall säga att det är olagligt, för det är vår uppfattning, säger hon och kritiserar de kommuner som anlitar Optio. De överförmyndarnämnder som anlitar dem är tyvärr inte alltid så kunniga, påstår hon.

RFS anser att länsstyrelserna också skall titta på hur många uppdrag det är rimligt att ha som god man eller förvaltare.

När P4 Gotland bad Optio om en snittsiffra - hur många personer deras intressebevakare hade hand om - var svaret 55. Agneta Zedell tycker att det låter mycket - med tanke på att det är huvudmän spridda i 40 av landets kommuner.

- Det omfånget är alldeles orimligt, även om man jobbar heltid, tycker hon.

Förvaltarföretaget Optio i Västerås anser att kritiken från Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare är "ledsam, orättvis och på gränsen till cynisk".