Vall längs Vanån välkommet lyft för Vansbro

4:00 min

Genom åren har översvämningar drabbat Vansbro. Nu ska kommunen förhindra fler genom att bygga en 2,9 kilometer lång skyddsvall längs Vanån.

Vallen ska skydda orten från höga vattenflöden i Vanån under en tidsrymd på 200 år, så kallade 200-årsflöden. Av erfarenhet behövs något som hindrar vattnet från att flöda in i samhället.

– Vi har haft tre, fyra översvämningar där vattnet har gått upp på Järnvägsgatan, berättar Åke Johansson, tidigare räddningschef i Vansbro.

Den nya vallen kommer att kosta runt 20 miljoner kronor, varav kommunen får 60 procent i bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Det finns beräkningar på att det här är samhällsekonomiskt försvarbart, säger Thomas Carlsson, samhällsbyggnadschef i Vansbro kommun.

Nu väntar kommunen på vattendom och planerar att kunna börja bygga vallen nästa höst, år 2016.

För Vansbrosimningens del innebär den nya vallen att en promenadstig längs Vanån kan bli verklighet.

– Då kan vi göra aktiviteter längs hela banan, säger Jan Palander, generalsekreterare för Vansbrosimningen.