Bristande livsmedelstillsyn

Det finns stora brister i Eskilstuna kommuns livsmedelstillsyn. Det visar en inspektion som livsmedelsverket har gjort.
Kommunen saknar en årlig tillsynsplan för livsmedelstillsynen och det saknas en huvudansvarig. Det genomförs inte en årlig inspektion på varje företag och kommunen gör inte heller allt den ska vid inspektionerna. En slutsats är att kommunen har för få livsmedelsinspektörer. Enligt den inspektion som livsmedelsverket gjorde i slutet av maj konstaterades även brister i hanteringen av livsmedel på Mälarchark.