Storskarven minskar snabbt i Vänern

1:01 min

Storskarven blir allt färre. Från att ha varit runt 3000 häckande par för sex år sedan är det numer endast drygt 1500 par i Vänern. Det hänger ihop med ökningen av en naturlig fiende, havsörnen.

– En orsak är definitivt havsörnen. År 2001 kom den tillbaka till Vänern och i år finns det minst ett trettiotal revir. Vi har ett antal exempel där vi sett hur havsörnar matar sina ungar med skarvungar. Då blir det väldigt låg häckningsframgång i skarvkolonin, säger Thomas Landgren som inventerar fåglar på uppdrag av Vänerns vattenvårdsförbund.

Havsörnen var nästan utrotad i Sverige på grund av jakt och miljögifter. Men ideella krafter har hjälpt arten att fortleva med bland annat vintermatning.

Skarven och havsörnen är båda arter som har återkommit till Vänern. Först kom storskarven på nittiotalet och drygt tio år senare kom havsörnen tillbaka.

Storskarvens population exploderade och det gynnade havsörnens utveckling. Nu är båda arternas storlek på väg till en jämvikt.

– Om havsörnen hade funnits, hade inte den explosionsartade ökningen av storskarv blivit av. Det är ett exempel på snabba förändringar som vi människor ligger bakom.