Kvinnor sjukskrivs dubbelt så ofta som män

Kvinnor är mycket sjukare än män. Färsk statistik från Försäkringskassan visar att sjukpenningtalet just nu ökar snabbare för kvinnor än för män i Gävleborg och att kvinnor sjukskrivs dubbelt så ofta som män.

I exempelvis Hudiksvall tar kvinnor i genomsnitt ut 18 dagar sjukpenning per år och männen bara hälften så mycket. Utvecklingen är oroande tycker Eva Alner Liljedahl, chef för försäkringskassan i Gävleborg:

– Ja, kvinnor blir sjukskrivna i betydligt större utsträckning än män. Det är en oroande utveckling, eftersom kvinnors sjukskrivning stadigt har ökat sedan ett år tillbaka säger hon.

Längst ner i artikeln kan du se sjukpenningtalen i din kommun!

Det finns ingen helt säker förklaring av orsaken till kvinnors större uttag av sjukpenning, men klart är att anställda inom vård, skola och omsorg sjukskriver sig mest och det ger en ledtråd till förklaringen, säger Eva Alner Liljedahl:

– Det finns en jämställdhetsproblematik bakom den här utvecklingen! I typiskt kvinnliga yrkesområden handlar det ju ofta om att så att säga använda sig själv som "arbetsredskap" och det påverkar hälsan.

Kvinnor riskerar kort sagt att bli utslitna snabbare än män?

– Ja, vår statistik för Gävleborg tyder på det och det gäller även för riket i stort, konstaterar Eva Alner Liljedahl.

Kvinnor tar större ansvar

Försäkringskassans egna forskningsstudier visar bland annat att kvinnors sjukskrivning ökar om de tar större ansvar än mannen där hemma och det gäller särskilt efter andra barnet.

Det är lätt att förstå hur det hänger ihop tycker Minna Haijlo, som själv arbetar som sjuksköterska vid Gävle sjukhus akutmottagning:

 – Det blir lätt dubbelt stressigt om man jobbar med ansvar på avdelningen och sedan ska hem för att laga mat och skjutsa barn till olika aktiviteter. Som kvinna har man ju mycket större ansvar än vad män har, anser jag!

Dubbelarbete ger ohälsa

Det är alltså det här dubbeljobbet som gör kvinnorna sjukare än män, tror Minna Haijlo. Det är också en slutsats som dras i de forskningsstudier som gjorts, säger Försäkringskassans chef Eva Alner Liljedahl:

– Däremot visar studierna att sjukskrivningar inte ökar i förhållanden där den ena parten tar ansvar för familjen och den andra för försörjningen, konstaterar hon.