Optios grundare värjer sig mot kritik mot förvaltarskap i företagsform

6:37 min

Förvaltarföretaget Optio i Västerås anser att kritiken från Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare är "ledsam, orättvis och på gränsen till cynisk".

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, anser att de länsstyrelser i landet som har tillsynsansvar för överförmyndarnämnden skall granska de kommuner som anlitar Optio. RFS anser att det inte är lagligt - i alla fall inte i linje med lagstiftarens mening - att godmanskap och förvaltaruppdrag skall kunna skötas i vinstdrivande syfte.

När chefsjuristen Peter Sporrstedt sammanfattar sina tankar kring utspelet från RFS tycker han att det är "orättvist, osakligt, ledsamt och på gränsen till cyniskt". Cyniskt därför att han inte uppfattar att RFS själva har en lösning på hur de personer som ingen vill åta sig uppdrag för ska få hjälp.

I en intervju med P4 Gotland säger förbundsordförande Agneta Zedell att hon anser att det är socialförvaltningarnas sak att lösa problemet, men Peter Sporrstedt säger att det inte är socialförvaltningarnas ansvar.

Optio har kritiserats av RFS för att ha orimligt många huvudmän per förvaltare. En intressebevakare på Optio har i snitt 55 personer att sörja för.

Föräldrabalken, den lag som styr förmyndarskap och godmanskap, talar om att det är "rättrådiga, erfarna och lämpliga personer" som skall utses för uppdragen. Optio AB har som affärsidé att åta sig de mest komplicerade fallen, där lekmän tidigare gått bet. "Vi ser till att alla får hjälp" - är företaget paroll.

På frågan om Optio då befinner sig på "rätt sida" om lagen svarar Peter Sporrstedt att det inte är företaget som förordnas som förvaltare. Det är de anställda förvaltarna som får förordnandet, även om då arvodet betalas till företaget som avlönar förvaltarna.

- Jag anser att det vi gör ryms inom föräldrabalkens regler, säger Sporrstedt även om han anser att den lagen till viss del är ålderdomlig.