Inom FP och M krävs inre gränskontroll

1:26 min

Både Moderaterna och representanter inom Folkpartiet vill införa inre gränskontroller i Sverige. Partierna anser att det stora antalet flyktingar utgör ett allvarligt hot mot den inre säkerheten.

– Min bedömning är att det innebär risker att ha ett stort antal människor inom landets gränser när man inte vet var de befinner sig, eller vilka de är, eller varifrån de kommer, säger Folkpartiets försvarspolitiske talesman Allan Widman.

Moderaternas Beatrice Ask krävde i SVT under fredagskvällen tillfällig inre gränskontroll.

Enligt Schengenavtalet får medlemsländerna införa inre gränskontroller om man anser att den allmänna ordningen, eller inre säkerheten, är allvarligt hotad.

Åtgärden är i så fall tillfällig och får pågå i högst 30 dagar. Det finns en möjlighet att förlänga kontrollerna 30 dagar åt gången i sex månader, under exceptionella omständigheter kan det få fortgå i sammanlagt två år.

Flera andra länder, som Slovakien och Tyskland, har under hösten använt sig av verktyget. Både Folkpartiet och Moderaterna anser nu att Sverige borde gå samma väg.

Men både Polismyndigheten och Säkerhetspolisen hänvisar till att kriterierna för att införa inre gränskontroller inte är uppfyllda. Det råder inte ett allvarligt hot mot den inre säkerheten, menar instanserna. Allan Widman gör en annan bedömning.

– Människor som har en historia som inneburit traumatiska upplevelser kan vara mera labila än andra. Jag har under lång tid arbetat med veteransoldater som har varit uti i internationella skarpa operationer och vi vet att en del av dem inte heller mår bra, säger folkpartisten Allan Widman.

Artikeln har uppdaterats efter publicering då det rörde sig om ett enskilt utspel från Folkpartiet