Riktvärde för miljögiftet PFAS föreslås

1:39 min

I dag kom förslag till riktvärden för giftiga perfluorerade ämnen i miljön, som spritts genom bland annat brandsläckskum.

Hittills har riktvärden av den sorten saknas. De behövs bland annat för att bestämma vilka områden som ska saneras.

Michael Pettersson vid Statens Geotekniska Institut, SGI, har utrett frågan på uppdrag av regeringen.

– De riktvärden vi har tagit fram de är låga och de är lågt satta därför att ämnena inte bryts ner i miljön, de lagras i organismer och de är toxiska. Att de finns i miljön kommer att påverka människor och miljö, inte för den delen försvinna från miljön heller, säger Michael Pettersson.

Perfluorerade eller högfluorerade ämnen under samlande benämningen PFAS är en stor grupp kemikalier som avvisar både fett och vatten.

Den egenskapen gör kemikalierna användbara i många sammanhang. Förutom i brandsläckskum bland annat som klädimpregnering, till ytbehandling och i elektronik.

Men egenskaperna gör också PFAS till svåra miljögifter, som inte bryts ned i miljön, och som ackumuleras i kroppar på levande organismer som får i sig dem.

Det finns misstankar om att PFAS orsakar vissa former av cancer och påverkar sköldkörteln, men mer forskning behövs.

SGI sätter riktvärde för grundvatten på 0,045 mikrogram per liter vatten och för mark föreslås två olika värden beroende på om marken odlas, 3 mikrogram per kilo jord, eller 20 mikrogram per kilo om marken används till mindre känslig verksamhet.

I Kallinge och Uppsala bland annat har PFAS hittats i vattentäkter. Det pågår en större kartläggning av flera platser som kan vara förorenade.

Flera andra myndigheter jobbar med olika förslag till åtgärder mot miljö- och hälsoproblemen med PFAS.

Riktvärdena ska vara stöd för prioriteringar inför miljöåtgärder, men betyder inte att mark el vatten måste saneras:

– Det är inte ett likhetstecken mellan att man överskrider riktvärden och att man skulle göra en sanering, nej det är det inte, säger Michael Pettersson.