Romson vill flytta fokus i flyktingmottagandet

2:47 min

För första gången sedan presskonferensen tidigare i veckan där migrationsminister Morgan Johansson sade att gränsen är nådd för hur många flyktingar Sverige kan ta emot kommenterar nu Miljöpartiets språkrör Åsa Romson läget.

Trots att Miljöpartiet utmålar sig som ett av de mest flyktingvänliga partierna i riksdagen, ger Åsa Romson sin ministerkollega rätt i hur ansträngd situationen är nu:

– Det är en väldigt tuff situation och det var det Migrationsverket gav uttryck för.

Så du håller med i den bedömningen som Morgan Johansson gjorde?

– Jag håller med om att Migrationsverket, när de drar i varningsklockan och säger att de har svårt att ge tak över huvudet om det under den kommande veckan skulle komma väldigt många nyanlända. Då ska man ta den oron på allvar.

Det var tidigare i veckan som Migrationsverket larmade om att boendesituationen för asylsökande är akut.

Det fick migrationsminister Morgan Johansson att säga att gränsen är nådd för hur många Sverige kan ta emot.

Han ville sända en signal till de som har någon slags boendeplats i exempelvis Tyskland och Danmark att inte åka vidare till Sverige.

På frågan hur Åsa Romson ser på att Sverige skickar de här signalerna svarar hon återigen att det är rätt att Migrationsverket larmar - men att det inte är något problem i sig att det kommer många flyktingar:

– Europa som helhet klarar definitivt av detta om man kan samarbeta bättre och säkerställa att fler i Europa kan erbjuda möjligheter för asylsökande att etablera sig.

Efter att migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna presenterades har det visat sig att partierna är oeniga på flera punkter om vad den ska innebära i praktiken.

Ett exempel är vilka som ska omfattas av tillfälliga uppehållstillstånd. Moderaterna tycker exempelvis inte att de familjer som återförenas i Sverige ska få permanent uppehållstillstånd, vilket barnfamiljer som kommer hit tillsammans ska få, enligt uppgörelsen.

Innan lagändringen kan träda i kraft måste partierna enas om det här och nu svarar Åsa Romson på hur Miljöpartiet kommer att ställa sig i de förhandlingarna:

– Vår ingång i det kommer att vara att ska det bli bra för Sverige så tror vi att permanenta uppehållstillstånd är en bättre lösning.

Men Miljöpartiet vill flytta fokus till hur de nyanlända ska få jobb och presenterar därför en rad förslag, de flesta redan kända, på Dagens Nyheters debattsida i dag.

Tanken är att näringslivet ska bli en mer aktiv part, exempelvis genom att se till att de som drivit företag i sina forna hemländer kan bli entreprenörer i Sverige.

Miljöpartiet vill också utöka antalet extratjänster, det som ska ersätta fas 3, trots att bland andra SKL redan tidigare flaggat för att det kommer att bli svårt att hitta de 20 000 extratjänster per år som redan är föreslagna:

– I början är det trögt och det vi ser är att det finns ett näringsliv utanför där man också kan se lösningar. Där pågår ju samtalen om snabbspår bland annat som vi gärna skulle se breddas till fler kompetensområden, säger Åsa Romson.