Kommunal arbetsmarknadsinsats gav få jobb

2:19 min

Bara en av fyra som deltog i kommunala arbetsmarknadsåtgärder förra året fick jobb. Det visar en rapport som Sveriges kommuner och landsting har gjort.

Kommunernas arbetsmarknadsåtgärder, som förra året kostade över fyra miljarder kronor, handlade mest om att kartlägga arbetssökandes arbetsförmåga, utfärda intyg eller att slussa vidare arbetssökande till andra myndigheter.

Emil Johansson, arbetsmarknadspolitisk utredare på LO:

Det är en låg siffra, när vi satsar på arbetsmarknadspolitik så är ju syftet att människor ska komma i jobb.

Även Svenskt Näringsliv har synpunkter på rapporten.

– Siffran kunde absolut varit högre, vi vet att det finns andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder där effektivititen är ännu lägre. Men vi måste ha ännu större ambition än att var fjärde kommer i jobb, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert vid Svenskt Näringsliv.

Rapporten från Sveriges kommuner och landsting, SKL, visar att under förra året hade var fjärde person ett arbete efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd som arrangerats av kommuner. 10 procent hade börjat studera.

På SKL säger man att målet med kommunernas arbetsmarknadssatsningar inte alltid är att deltagarna ska få ett arbete, utan att det ofta handlar om att utreda de arbetssökandes arbetsförmåga och utfärda intyg.

I kommunerna Arvika, Filipstad och Mellerud hade färre än 25 procent fått ett arbete, men i Sollefteå, Bengtsfors och Svenljunga hade över 50 procent fått ett jobb.

– Uppenbarligen finns det förbättringspotential hos en del kommuner. Jag tror en viktig sak är en nära samverkan med det lokala arbetslivet, då ökar chanserna att få de här personerna ut i arbete, säger Patrik Karlsson på Svenskt Näringsliv.

LO:s utredare Emil Johansson säger att kommunernas kartläggningar, utredningar och arbetsprövningar är bra och nödvändiga. Det finns dock en risk att detta görs på flera håll, till exempel hos Arbetsförmedlingen. Det skulle i sådana fall innebära en ineffektivitet. LO:s utredare anser att AF ska bära huvudansvaret.

– Det är inte kommunernas ansvar att sköta arbetsmarknadspolitiken, det är Arbetsförmedlingen som leder den aktiva arbetsmarknadspolitiken, där behövs det mer resurser, säger Johansson.

– Jag tycker att Arbetsförmedlingen inte hanterar uppdraget tillräckligt bra, de borde lägga ut det här uppdraget på privata utförare, säger Patrik Karlsson på Svenskt Näringsliv.