Om Morgonandakten

Morgonandakten är en start på dagen för den som är andligt intresserad.
Den tar upp existentiella frågeställningar som på djupet berör och engagerar.

Morgonandakten har ett personligt tilltal. Där läses bland annat ur Bibeln, Torah, Vedaskrifterna och Koranen. Där formuleras böner. Där finns musik.
I morgonandakten möter du personliga tankar från prästen, rabbinen, evangelisten, munken, imamen, nunnan, diakonen och pastorn, men också lekmannen, poeten, fritidsledaren, studievägledaren och författaren.

Att börja dagen och lyssna till ett ord 
som väcker tankar och ger själen vila.
Att bygga broar till gemenskap
att kunna dela med sig till
någon som upplever ensamheten
och ge tröst.

Välkommen att lyssna!
Och kom gärna med tips och synpunkter på vad du vill höra i morgonandakterna.
liv@sverigesradio.se

Sänds måndag till fredag 05.45

De fem världsreligionerna i temaveckorna

Aktuell statistik visar att Sverige kan vara ett av de mest mångreligiösa länderna i Europa. Detta kommer att avspeglas i Morgonandakten i P1 där de fem världsreligionerna lyfts fram under åtta temaveckor varje år sedan 2019.

Merparten av programmen inom ramen för rubriken Morgonandakten är kristna, men i samband med olika högtider sänds även judiska och muslimska andakter sedan flera år tillbaka. Dessa tre religioner har även varit representerade i de temaveckor som sänts tidigare som ett sätt att spegla den religiösa arenan i Sverige. 
 I takt med en ökad invandring har den scenen också förändrats och numera kan det vara så att både buddhismen och hinduismen är större än judendomen i Sverige. Därför är det också naturligt att låta alla de fem  världsreligionerna höras i Morgonandakten i P1.
Alla dessa religioner har heliga skrifter som är centrala och inom varje religion är kärlek och gemenskap viktigt vilket också kan bidra till att skapa fred.

De fem världsreligionerna:
Kristendom
Judendom
Islam
Buddhism
Hinduism


Producenter

Marianne Greip, Växjö, projektledare
Anton Bennebrant, Luleå
Helena Andersson Holmqvist, Umeå
Neta Norrmo, Göteborg
Agneta Nordin,  Malmö