Horredskola hotad

Utbyggnaden av skolan i Horred i Marks kommun kanske skjuts på framtiden. Anledningen är det ytterst pressade ekonomiska läget för Barn- och ungdomsförvaltningen i Mark. Nämnden måste spara mer än 40 miljoner kronor under innevarande och nästa år.
Skolan och barnomsorgens pengaproblem beror bland annat på utbyggnaden av skolorna i Fritsla och Örby. Och för Horred, som tidigare lovats en skola med högstadium, kan det nu komma att skjutas på framtiden.