Nytt test för prostatacancer

2:16 min

Ett nytt sätt att upptäcka prostatacancer presenteras av forskare från Karolinska Institutet. Det nya blodtestet är betydligt bättre på att hitta farlig prostatacancer än det PSA-prov som använts hittills.

Det nya testet har prövats på närmare 60.000 män i Stockholm och studien publiceras i tidskriften the Lancet Oncology.

Alf Carlsson, som är ordförande i patientföreningen Prostatacancerförbundet tycker att resultatet är glädjande.

- Fortfarande upptäcks 1700 män med prostatacancer för sent, och kan man förhindra det så är mycket vunnet, säger han.

Det nya så kallade Sthlm3-testet tar hänsyn till fler parametrar än det PSA-prov som hittills använts för att upptäcka prostatacancer. Därför är det nya testet mer träffsäkert och bättre på att sålla fram de patienter som har en allvarlig sjukdom.

Antalet falskt positiva resultat blir färre, och det gör att risken minskar att män behandlas i onödan, säger Henrik Grönberg, som lett den aktuella studien. Han är överläkare och professor i cancerepidemiologi vid Karolinska Institutet.

- Problemet är att många män får en cancer som är väldigt snäll, men många av dem blir behandlade och kan drabbas av impotens och urinläckage, säger Henrik Grönberg.

Hittills har Socialstyrelsen sagt nej till allmänna hälsokontroller, så kallad screening av män för prostatacancer, man har ansett att nackdelarna med PSA-provet har övervägt fördelarna. Inom kort fattar man beslut om det nya Sthlm3-testet ska leda till en ny utredning i frågan.

Men en av Sveriges tyngsta experter på området, docent Ola Bratt vid Lunds Universitet, anser inte att de nya resultaten förändrar bilden.

- Jag är övertygad om att det är ett viktigt steg på vägen mot en allmän screening av prostatacancer. Jag är också övertygad om att vi kommer att ha en allmän screening av prostatacancer, men den här studien är inte det slutgiltiga steget, utan är ett av flera som behövs för att nå målet.

Patientföreningen Prostatacancerförbundet har länge krävt screening och allmänna hälsokontroller för prostatacancer, och med det nya testet vid handen är man än mer övertygad. Att män med allvarlig cancer upptäcks för sent och dör i onödan är avgörande, säger ordföranden Alf Carlsson.

- Ställer man det i relation till att några män får behandling i onödan med biverkningar, så tycker jag att det positiva med en allmän kontroll överväger.