Linköping

Förorenad mark i Bestorp undersöks på nytt

Just nu genomför Linköpings kommun nya undersökningar av den förorenade marken i det gamla sågverksområdet vid båthamnen i Bestorp.

Undersökningarna görs för att ta reda på hur området ska saneras och det är drygt 3 miljoner kronor från Naturvårdsverket som gör att kommunen kan ta nya prover.

Sågverksområdet vid båthamnen är förorenat av ämnet dioxin.

När resultaten av undersökningarna är klara kan kommunen ansöka om pengar från staten till sanering som förhoppningsvis kan börja 2017.