Bengtsfors kommun undersöker sjöbotten efter fynd av tunnor

3:11 min

Tomma tunnor har hittats i Bengtsbrohöljens botten i Bengtsfors, utanför Eka-området som sanerades i början av 2000-talet från stora mängder kvicksilver och dioxin.

Kommunen har tagit prov på botten bredvid tunnorna och väntar på analys innan man fattar beslut om vad som ska göras.

2003 hittades det ett stort antal tunnor i vattnet som togs upp med största försiktighet. Det visade sig senare att det var tunnor som hade varit en del av flytbryggor.