Ytterligare organisation "agentklassad" i Ryssland

2:15 min

Ryska Memorial i S:t Petersburg är den senaste oberoende organisation som stämplas som "utländsk agent" av regeringen. Människorättsorganisationen Memorial samlar in och sprider information om offren för Sovjetsystemet terror, om Gulaglägren och Stalins utrensningar.

– Det är så klart ett mycket allvarligt slag mot Memorial, säger Jelena Zjemkova, en av grundarna och chef för alla grenar av den internationellt spridda organisationen.

Vi har en struktur där alla är självständiga enheter, men just Memorial i S:t Petersburg har en nyckelroll som vetenskapligt centrum och arkiv för forskning.

De har skapat ett interaktivt Gulagmuseum på nätet, som bygger på insamlade uppgifter från hela det forna Sovjetunionen.

Zjemkova upprörs också över kommentarer från ryska justitiedepartementet, som tar beslut om vilka organisationer som ska listas och försökt tona ned betydelsen av att kallas för "utländsk agent".

– Att bli kallad utländsk agent är ett misstroende, en skam för dem som får epitetet. Det skadar alla dem som arbetar inom organisationerna och det skadar hela ryska samhället, säger hon.

Listan över så kallade utländska agenter växer från valobservatörerna i Golos till miljöorganisationen Bellona i norra Ryssland.

Maktens signaler är samtidigt motsägelsefulla.

Samma Memorial som listas som utländsk agent har bidragit till det mesta i det nyligen invigda stora Gulagmuseet här i Moskva och nyligen invigdes ett stort monument till minne av repressionens offer.

Zjemkova ser vissa paralleller till den tid Memorial framförallt ägnar tid att kartlägga:

– Det är lite som Stalintiden, då fanns det dödslistor, med färdiga mål uppsatta, som att 1000 skulle avrättas. Nu verkar det finnas samma tänkande att på förhand besluta ett mål på 100 eller 150 "agenter". Det är helt ologiskt.

Men en stor skillnad ser hon ändå:

– Vi som varje dag ägnar oss åt en tid då människor dödades helt utan anledning kan trots allt konstatera att de dödar oss i alla fall inte nu. Så på så vis är det bättre, säger hon och ler snett.