Intresse för Molkoms vårdcentral

Företaget Svensk Hälsovård som driver 16 vårdcentraler i landet, kan komma att ta över Molkolms vårdcentral, om landstinget väljer att lägga ut verksamheten på entrepenad.
Enligt företagets VD Lars Brune är Svensk Hälsovård redo att bli större och vill gärna utöka sin verksamhet i Värmland. Sedan 1999 driver de vårdcentralen i Filipstad. Där är samtliga sköterskor och läkare kvar och de har dessutom gjort nyrekryteringar.