Älmhult

Integration genom en fika

1:05 min

Studieförbundet Vuxenskolan i Älmhult vill fånga upp intresset för att hjälpa flyktingar med ett första steg in det svenska samhället genom projektet Kompis.

Tillsammans med flera andra i arbetsgruppen Kompis Älmhult försöker Jenny Herz skapa kontakt på det personliga planet mellan flyktingar och svenskar.

– En sak är att hjälpa människor som kommer hit och bli integerade och en annan sak är att hjälpa alla de svenskar som vill hjälpa att kunna hjälpa, säger Jenny.

– I förlängningen handlar det om att minska främlingsrädslan i et större perspektiv.

Aktiviteterna handlar om enkla, och billiga saker som baseras på personernas intressen:

Det kan handla om att fika, ta en promenad, titta på fotboll och film eller ta en öl, berättar Jenny Herz.