Helmut Schmidt är död

3:25 min

Den förre västtyske förbundskanslern Helmut Schmidt har avlidit, 96 år gammal. Socialdemokraten Schmidt ledde Västtyskland under svåra år som präglades av ekonomisk kris, inhemsk terrorism i form av Baader-Meinhofligan och kärnvapenupprustning.

Helmut Schmidt tillträdde som förbundskansler i Västtyskland 1974 när han tog över efter sin partikamrat Willy Brandt som hade tvingats avgå efter en spionskandal. 

Innan dess hade Schmidt varit både försvarsminister och finansminister och han hade rykte om sig att vara främst en pragmatiskt inriktad politiker, en som kunde få saker och ting gjorda.

– Vi måste koncentrera oss på det viktigaste, på det som är nödvändigt nu och lämna annat åt sidan, sa Schmidt när han tillträdde som förbundskansler och i ett läge som präglades av låg tillväxt världen över på grund av oljekrisen.

Tankarna från Willy Brandt-tiden om mer satsningar på välfärdspolitik fick läggas åt sidan. När Västtyskland sedan drabbades av terrorism med en rad mord utförda av den så kallade Röda arméfraktionen stod Schmidt för en hård och kompromisslös politik som ledde till att rörelsen krossades.

Han avgick 1982 och hans sista kanslerår präglades mycket av kärnvapenupprustningen i Europa. Sovjetunionen hade moderniserat sin arsenal av medeldistansrobotar och bland annat infört den fruktade SS-20. Schmidt var kanske den främsta arkitekten bakom att västsidan svarade med att placera ut kryssningsrobotar och Pershingmissiler i Västeuropa.

Men målet var egentligen att få till stånd en politisk uppgörelse och det skedde 1988 när Sovjetunionen och Västsidan beslöt att avskaffa samtliga medeldistansrobotar i Europa. Schmidt hade en särskild auktoritet i sådana här frågor eftersom han som ung deltagit i andra världskriget som luftvärnsofficer och han visste därmed in på huden vad krig innebär.

Helmut Schmidt föddes 1918 i Hamburg och han har hela sitt liv framstått som en genuin Hamburg-bo, bland annat sågs han ofta bära en för staden väldigt typisk marint inspirerad keps. Efter att han avgick drog han sig också tillbaka till sin hemstad där han under många år ledde den inflytelserika tidskriften Die Zeit.

Han deltog ända till sin död i samhällsdebatten som en grå eminens och internationell statsman; hans synsätt har ofta varit utpräglat realistiskt och pragmatiskt och på senare år har han överraskat med att ha större förståelse för president Putins politik än vad som annars varit vanligt.

Vid sidan av politiken var Schmidt en framstående schackspelare och pianist. Men vad han mest kommit att förknippas med är kanske sitt rökande.

Helmut Schmidt rökte ALLTID. När han intervjuades i tv eller framträdde på någon konferens, ständigt hade han en cigarrett i handen. Ingen kunde stoppa honom även om några försökte. I en tv-intervju visade man upp en elektronisk cigarrett.

– Har jag aldrig provat, sa Schmidt.

Vill ni prova?

– Nej, varför skulle jag göra en sådan dumhet.

Har ni någonsin försökt sluta röka?

– Nej.