Läkare prickas efter självmord

En läkare vid länssjukhuset i Halmstad varnas av ansvarsnämnden sedan en patient tagit livet av sig.
Patienten, en man i 30 årsåldern, led av en allvarlig psykisk störning och togs in för tvångsvård. Hans hustru kontaktade läkaren sedan mannen per telefon hotat att ta livet av sig. Läkaren informerade personalen om telefonsamtalet, som fick lugnande besked av mannen själv. Han sade att han bara vill skrämma sin hustru. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd anser att läkaren själv borde talat med patienten för att bedöma självmordsrisken, och ger läkaren en varning. Men nämnden var inte enig. Två ledamöter ville stanna vid en erinran som är en lindrigare form av kritik, rapporterar Hallandsposten.