Krav på forskningspengar

Vad tänker stadsrådet Ulrica Messing göra för att mer fakta och kunskap om gremeniellasvampen kommer fram så snart som möjligt? Det undrar moderate riksdagsmannen Per-Samuel Nisser från Karlstad.
Gremeniellasvampen angriper tallar och orsakade förra året stora skador på ungtallskog i bland annat Värmland. I brev till statsrådet skriver Nisser att det krävs mer forskning för att förebygga och bekämpa svampen och att regeringen har ett ansvar att se till att det finns resurser för den forskningen.