Säpo bedömer allt fler asylärenden

2:29 min

Redan i år har det skickats nära tre gånger så många ärenden från Migrationsverket till Säkerhetspolisen som i fjol. Det kan handla om människor som Migrationsverket misstänker har deltagit i någon form av terrorverksamhet eller på andra sätt tros utgöra ett hot.

2014 bedömdes 109 stycken asylärenden av Säkerhetspolisen, i år har Migrationsverket skickat 363 ärenden till Säpo för bedömning.

 – Det här beror inte bara på en ökad flyktingström, utan också på ett fördjupat samarbete mellan oss och Migrationsverket. Vi blir bättre och bättre på att hitta eventuella säkerhetshot, säger Säkerhetspolisens biträdande chef Johan Sjöö .

Ett ärende skickas på remiss till Säpo när Migrationsverket misstänker att en person som söker asyl kan utgöra en säkerhetsrisk. Om Säpo sedan anser att personen i fråga kan utgöra ett hot, avråder man från att han eller hon ska beviljas asyl i Sverige.

Bland annat bedömer Säpo terrorrelaterade hot berättar Johan Sjöö.

– Det kan handla om kopplingar till terrororganisationer eller nätverk. Men vi tittar också på risken för att någon regim i världen skickar folk till Sverige för att ta kål på före detta landsmän, säger han.

Antalet ärenden som Säpo har att bedöma kommer att fortsätta att öka, tror Johan Sjöö, i takt med att Migrationsverket gör alltfler asylutredningar.

– Med den tillströmning som finns i Sverige just nu så kommer det ta allt längre tid för Migrationsverket att göra sin asylutredning. I den meningen kommer det bli en eftersläpning innan ärendena kommer in till oss.

Men personer kan ju gömma sig och man behöver ju inte ens söka asyl. Hur håller ni koll på de människorna?

– Det gör vi genom den vanliga uppföljning, då vi följer organisationer eller nätverk som vi tror ägnar sig åt terrorism eller åt att stödja terrorism, säger biträdande säpochef Johan Sjöö.

Hittills i år har Säpo avrått från att personer ska beviljas asyl i 21 stycken fall. I fjol gjordes den bedömningen i 24 fall.