Mer samarbete mellan Sverige och Nato

2:12 min

Sverige utökar sitt samarbete med Nato. Det framkom  idag under en presskonferens som anordnades i samband med det nordiska försvarministermötet som pågår i Stockholm. På det nordiska ministermötet har även Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg bjudits in.

Stoltenberg förutspår att Sverige, Finland och Nato ska samarbeta mer, att länderna tillsammans ska ha fler militära övningar över territorgränserna och att de ska utbyta mer information med varandra.

– Vi ska också försöka få till mer politiskt samarbete, inte minst för att bidra till stabilisering i de länder som nu kämpar med det i Mellanöstern och Nordafrika, sa generalsekreteraren.

Detta framkom i dag på det nordiska försvarsministermötet som hålls i Stockholm under två dagar.

Sverige är i år ordförandeland.

Försvarsminister Peter Hultqvist berättade att även samarbetet mellan de nordiska länderna ska utökas och han bekräftar det utökade svenska samarbetet med Nato.

– Det är övningsverksamhet, det är informationsutbyte, det är uppbyggnad av militär förmåga. Det samarbete vi har med Nato är väldigt viktigt vad gäller att bygga upp militär förmåga. Men vi är ett alliansfritt land och vi har valt alliansfriheten. Det är det bästa sättet att långsiktigt bidra till stabilitet och fred i vår del av Europa, säger han.

Är det här ett steg närmare att Sverige kommer skriva på för ett Natomedlemskap?

– Nej, det har inte med det att göra. Vi har ett partnerskap med Nato och vi har en samarbetslinje i förhållande till Nato, men vi har inte ett medlemskapslinje till Nato, säger Hultqvist.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg säger att världen står inför en ny säkerhetssituation med ökande spänningar och att Nato ställer om för en ny säkerhetspolitisk verklighet.

Nato har fördubblat sina insatsstyrkor, de har upprättat små huvudkvarter i Baltikum och de övar mer i området.

– Vi ser i öst ett Ryssland som rustar upp och som ökat sin militära aktivitet, inte minst på Östersjön och vid de nordiska länderna. I söder ser vi en helt annat typ av problem med inbördeskrig och terror i Irak, Syrien, Mellanöstern och Nordafrika. Och det är anledningen till de stora flyktingströmmarna. Detta skapar en ny säkerhetssituation, säger han.