Sänkt abortgräns i Sverige övervägs

1:58 min

Gränsen för sen abort går enligt lagen när ett foster är livsdugligt, vilket idag anses vara 22 veckor. Men nu finns exempel där man lyckats rädda förtidigt födda barn i Sverige i vecka 21 och Socialstyrelsen kommer därför vara tvungna att ta ställning om abortgränsen ska sänkas ytterligare.

Den medicinska utvecklingen att rädda extremt förtidigt födda har gjort att det nu finns tio barn födda sent i vecka 21 i Sverige, alltså före dagens abortgräns. Barnen har överlevt i dagar eller veckor på nyföddhetsavdelning och enstaka av dem har inte dött utan skrivits ut efter många månaders vård och mår idag bra.

Åldersbestämning på foster är svår, men i de här fallen är den mycket säker när man tar hänsyn till mammans sista mens före graviditeten, ultraljudsmätning av fostrets storlek och födelsevikt, enligt professor Karin Källén vid Lunds Universitet som är expert på statistik kring extremt förtidigt födda.

– Nu verkar det sannolikt att man skulle kunna överleva i alla fall i vecka 21 plus sex dagar och det finns exempel på det och det är ju något man kan vittna om inför rättsliga rådet, säger professor Karin Källén.

Överläkare Gunnar Sjörs som håller i det nationella neonatala kvalitetsregistret håller med att barn födda i vecka 21 i enstaka fall går att rädda.

– Det finns inget tvivel här, de här barnen finns, enligt Gunnar Sjörs.

Det är Socialstyrelsens rättsliga råd som beslutar om tillstånd för sena aborter mellan vecka 18-21 och Göran Ewerlöf som ordförande i rådet säger att lagen är glasklar. Bara foster som är yngre än att de kan leva utanför magen med medicinsk hjälp får aborteras.

Hittills har rådets tolkning gett en abortgräns vid vecka 21 plus sex dagar. Om barn bevisligen kan räddas före den åldern måste abortgränsen sänkas ytterligare.

– Vi prövar det här fortlöpande och det kommer naturligtvis innebära att vi kommer att pröva saken på nytt, självklart, säger Göran Ewerlöf.

Barnläkaren Ann Edner vid Akademiska sjukhuset sitter i Svenska Läkaresällskapets etikdelegation (som inte tagit ställning i frågan). Hon vill värna aborträtten, men tycker själv att gränsen nu är suddig mot barn som kan räddas till livet och att abortgränsen bör tidigareläggas med runt en vecka.

– Jag tycker personligen att det skulle vara mycket bättre med en tydligare gräns emellan, en vecka kanske skulle vara bra, tror överläkare Ann Edner.

Nackdelen ifall abortgränsen sänks med ytterligare en vecka skulle enligt preliminära siffror från rättsliga rådet vara att runt 100 kvinnor som idag beviljas att göra abort i vecka 21 inte kan få det längre och tvingas föda barn med svåra skador eller har en social situation som gör föräldraskapet mycket svårt.