TBE vanligare i Sverige

Allt fler smittas av virussjukdomen TBE, som sprids via fästingar. TBE orsakar hjänrhinneinflammation och i mycket sällsynta fall inträffar dödsfall.
Förra året rapporterades 128 fall av TBE-infektion i Sverige. Det kan jämföras med i början av 90-talet då mellan 50 och 90 fall anmäldes varje år. Det skriver Upsala nya tidning. De flesta som insjuknar har smittats i något av de särskilda riskområdena. Det är i Upplands- och Södermanlands skärgårdar och i de östra delarna av Mälaren som TBE ofta sprids. Men förra året smittades också personer i Västergötland.