Tusentals fast i asylprocesser inom EU

1:53 min

EU:s asylmyndighet kritiserar EU:s medlemsländer för att väntetiderna för besked om asyl växer kraftigt. Kritiken kommer i samband med dagens toppmöte på Malta mellan EU och Afrika om just migrant- och flyktingkrisen.

Talespersonen för EU:s särskilda asylmyndighet, EASO, Jean-Pierre Schembri säger att just nu väntar 778000 människor på besked om de uppfyller kraven för att få asyl, var tredje har väntat mer än ett halvår på besked.

- Det är stora siffror och långa handläggningstider innebär påfrestningar på dem söker asyl, förklarar Jean-Pierre Schembri.

Det är alltså mycket stora problem för EU:s medlemsländer när det gäller hur lång tid en flykting eller migrant kan få vänta på besked om han eller hon får asyl eller inte.

Den här väntetiden som också är handläggningstid för de myndigheter runt om i EU:s medlemsländer som gör de här utredningarna, växer för varje månad och har ökat kraftigt under sommaren och särskilt under hösten.

Beskedet om de långa väntetiderna bland EU:s medlemsländer kommer samtidigt som ett toppmöte inleds här på Malta mellan stats- och regeringschefer från EU och från Afrika. EU:s särskilda asylmyndighet har sitt huvudkontor just på Malta och ligger tvärs över hamnbassängen från platsen där toppmötet hålls.

Att 778000 människor väntar på asyl just nu, vittnar om de stora problem som finns runt om i medlemsländerna där ländernas egna myndigheter för asylprövningarna, håller också på att rekrytera tusentals anställda för att få ner väntetiderna.

Enligt Jean-Pierre Schembri är läget så pass allvarligt att till och med om migranter och flyktingar slutar plötsligt att söka asyl inom EU idag, så kommer det ändå dröja i ett år innan alla flyktingar och migranter fått besked om dom fått stanna eller inte.