KD föreslår transitzoner vid gränsen

Gränskontroller, transitzoner vid gränsen och en kriskommission. Det är några av de åtgärder som Kristdemokraterna föreslår i dag.

Sverige har hamnat i ett läge som landet inte kan hantera, menar KD:s partiledare Ebba Busch Thor, som vid en pressträff i dag lade fram en rad åtgärder för att hantera flyktingkrisen.

Gränskontroller och särskilda transitzoner dit flyktingar hänvisas var några av förslagen. Syftet med transitzonerna är att snabba på asylprocessen och förhindra att asylsökande avvisas, enligt KD.

Exakt hur transitzonerna ska se ut eller fungera får Polisen och Migrationsverket se över, sa Ebba Busch Thor. Men boenden i någon form måste finnas.

KD föreslår också att polisen förstärks med så kallade beredskapspoliser. Personer som ännu inte är klara med sin polisutbildning ska också kunna användas i asylprocessen. Migrationsverket föreslås också få låna personal från andra myndigheter.

Anhöriginvandringen ska också begränsas och en kriskommission tillsättas, enligt KD.

KD vill också att fler kommuner hjälper till och tar emot ensamkommande flyktingbarn. En nationell krisjour behövs också dit kommunerna kan vända sig.