Så kan konsumenter skydda vattnet

4:30 min

Flera hygienartiklar och till och med kläder kan vara direkt farliga för miljön. Som konsument kan du undvika mikroplaster och kemikalier.

Kalmar län har ett antal miljömål att uppfylla senast 2020, men när det gäller vattenmiljön ser det inte ljust ut. Enligt Naturvårdsverket når inte Kalmar län upp till att säkra levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet och ett hav i balans inom fem år.

Du som är konsument kan hjälpa till att skydda vattnet.  Faktum är att många hygienartiklar är farliga för miljön.

Hygienartiklar som innehåller plastpartiklar ska man undvika, berättar Carina Pålsson på Länsstyrelsen i Kalmar läns vattenenhet:

– Nya studier visar att det finns väldigt många små plastpartiklar i Östersjön. De kommer från många olika källor, men en viktig källa är faktiskt våra badrumsskåp. När vi använder produkterna så hamnar partiklarna i avloppsvattnet.

Visserligen samlas plastpartiklar upp av reningsverket, men en stor del spolas ända ut i havet.

Man räknar med att upp till 40 ton av de här plastpartiklarna når Östersjön just från kroppsvårdsprodukter som använts i länderna runt Östersjön.

Plankton och musslor kan förväxla plasterna med mat och via näringskedjan hamnar mikroplasten i fisk, som sedan kan ätas av människor.

Ett annat tips är att undvika att köpa varor som marknadsförs som att de motverkar dålig lukt eller är "antimikrobiellt behandlade":

– Det kan handla om sportkläder – som tröjor och strumpor – men också om köksredskap och disktrasor, berättar Carina Pålsson.

– De här ämnena är giftiga för vattenlevande organismer. När man tvättar sådana kläder så har det visat sig att ämnena släpper och hamnar i vattnet.

En övergripande uppmaning är att inte slösa med vattnet:

– Se vattnet som ett livsmedel som inte är oändligt!