Intern oenighet i Kristdemokraterna om flyktingpolitiken

2:14 min

Kristdemokraterna vill införa gränskontroller och placera flyktingar som kommer till Sverige i särskilda transitzoner under den första fasen i asylutredningen. Det förklarade partiledare Ebba Busch Thor vid en presskonferens tidigare idag.

Bland de idéer som Kristdemokraterna presenterade var att införa så kallade transitzoner för flyktingar.

– Alla nyanlända som kommer till Sverige bör slussas in i ett asylansökningsområde, där man har möjlighet att lämna in sin asylansökan och få sina asylskäl prövade. Transitzonerna ska ligga nära de stora gränsövergångarna och målsättningen ska vara att människor ska bo där några dagar, tills de har sökt asyl, säger Ebba Busch Thor.

Tanken med denna del av förslaget är att snabba på asylutredningarna och förhindra att nyanlända avviker, sa hon.

– Lämnar man området då bör man, precis som det är i dag om man inte söker asyl, möta polis som informerar att man inte har rätt att vara här om man inte söker asyl. Har man inte för avsikt att söka asyl då bör man också lämna landet.

Kristdemokraterna vill återinföra Beredskapspolisen, en organisation som lades ner 2012. Beredskapspolisen rekryterade bland civilförsvarspliktiga och lydde under Rikspolisstyrelsen. Utbildning och utrustning finansierades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Det bör också tillsättas en kriskommission, sa Ebba Bush Thor. Och så måste Sverige skärpa regelverket kring anhöriginvandring. Bara de familjemedlemmar som den asylsökande har berättat om vid ankomsttillfället ska kunna få komma till Sverige enligt KD:s förslag.

Förslaget är mycket omstritt internt inom Kristdemokraterna. När partistyrelsen diskuterade frågan igår kväll var oenigheten stor. Enligt vad Ekot erfar har en rad tunga partiföreträdare reserverat sig mot beslutet.

En av de som reserverat sig är David Lega, kommunalråd i Göteborg, som säger att det är omänskligt.

– Vi kan inte kräva av barn och unga, som kommer ensamma, att de i precis det läget ska kunna informera om alla sina anhöriga.

Även förslaget om de så kallade transitzonerna har orsakat en het debatt internt och flera ledamöter i partistyrelsen tar avstånd från en sådan modell.

Migrationsminister Morgan Johansson säger till TT att han är skeptisk till att upprätta flyktingläger med tiotusentals människor utanför Malmö och Trelleborg.

Varken Folkpartiet eller Centerpartiet vill kommentera KD:s förslag. Inte heller Moderaternas migrationspolitiske talesperson Johan Forssell har hunnit ta ställning, men säger att KD och Moderaterna tänker lika på flera områden.

– Ja, bollen ligger nu hos regeringen, och statsministern måste nu berätta hur han vill åtgärda den situation även han beskriver som ohållbar.