Jönköping

Dom: Hon får inte vägra utföra abort

2:28 min

Barnmorskor ska inte kunna vägra utföra aborter av religiösa skäl, så kallad samvetsfrihet, det slår tingsrätten i Jönköping fast i en unik dom som kom klockan 14, den första om så kallad samvetsfrihet i Sverige.

Det var 2013 som tvisten mellan barnmorskan Ellinor Grimmark från Jönköping, och Region Jönköpings län uppstod, eftersom Grimmark inte fick fortsätta jobba som barnmorska på något utav länets sjukhus.

Barnmorskan stämde då Regionen på totalt 260 000 kronor, men förlorade alltså i tingsrätten i dag. Tingsrätten avslår alltså kraven och vill istället att hon betalar rättegångskostnaden på drygt 900 000 kronor.

Tingsrätten skriver i domen att det är tydligt att det ingår i arbetsuppgifterna för en barnmorska att utföra aborter och att samtliga anställda ska vara delaktiga i all verksamhet. Just de kraven har ett berättigat syfte, menar tingsrätten. Dessutom har regionen en skyldighet att ge alla kvinnor en reell tillgång till abort och det tycker tingsrätten är både ett lämpligt och nödvändigt krav.

Tingsrätten anser vidare att det inte är en inskränkning av religionsfriheten att kräva av anställda att dom ska utföra abort, något sådant samband finns inte, anser rätten i sin dom.

Grimmark menar å sin sida att hennes samvetsbetänkligheter är så imtimt förknippad med hennes religiösa tro att det för henne är samma sak.

– Det gör mig väldigt glad att det inte blev en fällande dom, annars hade det blivit väldigt problematiskt för regionen om man skulle behövt ta hänsyn till alla som inte kan utföra samtliga arbetsuppgifter, säger barnmorskan Katarina Zetterström, som sitter i barnmorskeförbundets etiska råd.

Tingsrätten slår fast att det är barnmorskans ställningstagande mot aborter som är orsaken till att hon inte fått fortsatt anställning.

Tingsrätten anser att det av förhören i målet med verksamhetschefer och vårdenhetschefer med tydlighet har framkomit att organisationen av verksamheten vid kvinnoklinikerna är uppbyggd med utgångspunkt i att samtliga anställda ska vara delaktiga i all verksamhet som bedrivs där. Tingsrätten anser därför att det har funnits ett berättigat syfte med kravet. Anledningen till att Regionen inte har anställt Ellinor Grimmark är även att Regionen har en skyldighet att säkerställa att kvinnor har en reell tillgång till abort. Tingsrätten anser mot denna bakgrund att det är såväl lämpligt som nödvändigt att tillämpa det uppställda kravet.

En av de uteblivna anställningarna från våren 2013 anser tingsrätten vara preskriberat, något som parterna är överens om.

Ellinor Grimmark har hävdat att en anställd i ledande ställning uttalat sig kränkande mot henne, sedan hon gjort klart att hon inte vill utföra aborter. Där står ord mot ord eftersom den utpekade arbetsledaren inte har något minne av något sådant samtal. Därför har tingsrätten inte kunnat slå fast att det varit kränkande.

– Det var väldigt väntat, det är ju trots allt Sverige vi bor i. Åsiktskorridoren är smal, säger Ellinor Grimmark.

Grimmarks ombud har sedan tidigare sagt att man kommer att överklaga om man förlorar, och målet är att dra fallet ända till Europadomstolen.