Förebild för hjälp till barnlösa

Ett försök att vända den minskande befolkningstrenden finns i Strömsund.
Sedan två år tillbaka bekostar kommunen provrörsbefruktningar eller ger bidrag till adoption till par som inte kan få barn. Strömsundsborna har varit intresserade och kanske är det här något som även andra glesbygdskommuner skulle prova. - Intresset har varit förhållandevis stort så det här skulle kunna vara en modell även för övriga glesbygdskommuner. Det säger Stig Willman som är utredningschef i kommunen till Radio Jämtland.