Tvångsflytten av döva Frida står fast

4:50 min

Striden om var 22åriga Frida Thölix från Härnösand ska bo fortsätter. Socialnämnden vill ta hem henne till ett LSS-boende i Härnösand men Frida och hennes gode man är beredda på ännu en rättegång för att Frida ska få bo med jämnåriga döva.

Socialnämnden i Härnösand fattade återigen beslut vid sitt senaste sammanträde att avslå Frida Thölix ansökan om att få bo på Mo gård.

Frågan om var döva och utvecklingsstörda Frida Thölix ska bo har blivit en segdragen strid och allt tyder på att även det här beslutet blir överklagat. Det blir iså fall elfte gången i domstol.

Frida själv vill bo kvar i Enköping eller Finspång där hon sedan flera år tillbaka bor i privata Mo gårds regi, placerad där av Härnösands kommun som betalar för boendet.
Där finns andra döva unga i hennes egen ålder, där har hon gått ut särgymnasiet och vill nu plugga vidare eller jobba.

Men socialförvaltningen i Härnösand vill ta hem Frida. Det var bara meningen att hon skulle vistas på Mo gård tills hennes gymnasiestudier var avslutade, säger kommunen. Nu finns ett slutdatum den sista november då kommunen säger att de inte längre kommer att betala för hennes boende vid Mo gård.

Kommunen har istället erbjudit henne plats på ett LSS boende i Härnösand. På boendet finns teckenspråkig personal och där kan hon få det som anses med goda levnadsvillkor i LSS-lagen, hävdar kommunen.

Men det är Frida som enligt LSS lagen avgör vad som är goda levnadsvillkor, säger David Thölix som är Fridas pappa och gode man. Och Frida kan inte tänka sig att bo i ett boende där hon inte kan prata med de andra. Hon är döv och helt teckenspråkig.

Det förra beslutet i Socialnämnden överklagades och så sent som i höstas slog Förvaltningsrätten fast att kommunen måste utreda Fridas situation bättre och rätten krävde ett nytt beslut i socialnämnden.

Nu har fallet tagits upp på nytt i nämnden men beslutet är det samma: Frida måste flytta till Härnösand.

David Thölix som är Fridas pappa och godeman säger att kommunen inte gjort någon ny utredning och inte tagit hänsyn till handlingar som han lagt fram och att även det här beslutet troligen ska överklagas till Förvaltningsrätten. Det skulle iså fall bli den elfte rättegången om Fridas boende!

– Jag måste fortsätta kämpa så länge det är Fridas vilja, säger David Thölix. Jag hade hoppats att kommunen hade lärt sig nu vad LSS-lagen egentligen innebär. Inte i någon annan kommun har man drivit ett fall så här långt utan man har insett att det är Mo gård som är bäst lämpat för att hjälpa personer som Frida.

– Nämnden har inte alls tagit hänsyn till Fridas vilja. Frida fick läsa upp ett brev där hon beskriver varför hon vill bo i Enköping eller Finspång. Det brevet nonchalerades sedan helt av nämnden och togs inte upp i beslutet.

Inte heller tog nämnden någon hänsyn till det expertintyg som med dr och funktionshindersforskare Barbro Lewin från Uppsala universitet skrivit och där hon underkänner den utredning som kommunen gjort om Fridas behov.

Socialnämndens ordförande Susanne Forsberg (S) vill inte ställa upp på en intervju. Via mail skriver hon:

"Som jag sagt tidigare så varken vill eller får jag uttala mig i enskilda ärenden. Ingen som söker bistånd/stöd  av något slag hos socialförvaltningen ska behöva vara orolig för att deras ärende ska bli samtalsämne i media."

David Thölix anser att kommunen borde svara på frågor från P4 Västernorrland när han och Frida ger ett medgivande till det:
– Självklart att det borde svara. Det borde vara medborgarnas rättighet att få veta. Att de hänvisar till sekretess är bara ett sätt att skydda sig själva.