Oförändrad arbetslöshet

Trots att 1600 arbetstillfällen försvann från Katrineholm i fjol så är den öppna arbetslösheten oförändrad jämfört med samma tid förra året.
Orsaken är enligt länsarbetsnämnden att många anställda ännu inte sagts upp och att många deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Den öppna arbetslösheten i Katrineholm ligger kvar på 3,3 procent.