Mobilnätets brister kartlagda

Svarta hål i länets mobiltelefonnät - det var vad Lantbrukarnas Riksförbund LRF fann vid en undersökning av mobiloperatörerna Telia och Comviks täckning i Gävleborg. Det visade sig svårare att nå fram med mobiltelefon i Hälsingland än i Gästrikland, men även där hittades områden där mobiltelefonerna inte kunde användas.
LRF som oroar sig över det gamla NMT-systemets framtid har ävan noterat att mobiloperatörerna mest satsar på befolkningstäta områden vid övergången till det modernare systemet GSM. Därför vänder sig LRF nu till regeringen med en vädjan direkt till näringsministern om att mobiltelefoner ska kunna användas i hela landet. Bengt Andersson vid LRF Gävleborg som sammanställt undersökningen säger till Radio Gävleborg att också glesbygdsbefolkningen rimligen borde kunna begära att mobiltelefonnätet fungerar. Dels handlar det om näringslivets förutsättningar, dels om säkerhet vid exempelvis ensamarbete i skogen, säger han.