Fyra av fem svenskar använder internet dagligen

3:52 min

Internetstiftelsen i Sverige presenterade sin stora årliga rapport om svenskarnas tillgång till och användning av internet.

Ökningen av smarta mobiler och surfplattor saktar in men har ännu inte tagit stopp, säger Pamela Davidsson, statistikchef på Internetstiftelsen i Sverige (IIS).

– Det är många som använder surfplattor, det är många som använder mobiler, men det är inte en lika stor ökning som tidigare. Däremot ser vi att det är en ökning bland de som är äldre. De som är över 65 år, där är det fler som börjar använda mobilerna, säger Pamela Davidsson.

Ja, pensionärerna har hoppat på tåget och börjat använda smart mobil och surfplatta i större utsträckning. Nära hälften av de i åldersgruppen 66-75 år har nu en smart mobil, och en dryg tredjedel har en surfplatta, vilket i båda fallen är en ökning med 10 procentenheter sedan förra året.

Detta är bara en av delarna i den stora rapporten Svenskarna och internet 2015 som Internetstiftelsen i Sverige (IIS) presenterade idag. Som underlag till rapporten har 3 000 personer från 12 år och uppåt svarat på frågor om tillgång till och användning av internet och teknik, i omfattande telefonintervjuer.

Rapporten visar att svenskarna lägger mycket tid på att surfa på internet, i genomsnitt tre timmar om dagen. Andelen som har tillgång till internet har ökat jämfört med förra året och hamnar på 93 procent.

Användningen av sociala medier fortsätter att växa, och nästan 70 procent av internetanvändarna använder Facebook och nästan hälften gör det varje dag. Men det sker också en förflyttning mellan de sociala nätverken, där framför allt de yngre rör sig mot andra sociala medier.

En nyhet i årets rapport är sociala medie-tjänsten Snapchat som används av 21 procent av internetanvändarna totalt, men som framför allt är jättestort bland yngre. De flitigaste användarna av Snapchat är 12-15 åriga flickor där så många som tre av fyra använder det dagligen.

– Förändringen handlar mycket om förflyttningar. I de yngre åldrarna, från Facebook till Snapchat, men också Instagram som är det största sociala mediet för de yngsta. Det är också intressant att både Snapchat, Twitter och Linkedin är lika stora om man ser på den totala siffran. Vilket också säger någonting utifrån att vi hajpar inte minst Twitter i media väldigt mycket, och kanske inte alls Linkedin och Instagram på samma sätt, säger Emanuel Karlsten som är journalist och rådgivare inom digitala medier. 

Han tycker också det är intressant att se hur våra vanor på sociala medier förändras, till att vi postar och publicerar oss allt mindre idag, för att istället surfa och nätverka mer.

– De flesta använder sociala medier mer som en informationskanal och kommenterar och gillar, men är inte själva producenter. Man loggar in och förväntar sig att man ska bli underhållen en stund, och uppdaterad. Eller att nyheter ska nå mig, via mina flöden på till exempel Facebook eller Twitter, säger Emanuel Karlsten.

Den illegala fildelningen fortsätter att minska, samtidigt som allt fler streamar film via internet. Andelen som abonnerar på musik och film är också högre bland fildelarna än bland andra.

En sak som förvånar statistikchefen Pamela Davidsson på IIS lite är att de som uppger att de använder internet för att handla varor och tjänster minskar. 79 procent av internetanvändarna har svarat att de gör det någon gång, medan det förra året var 85 procent.

Samtidigt har omsättningen inom e-handel ökat, och Pamela Davidsson spekulerar i om resultatet i rapporten kan handla om att internet nu är så självklart att man tolkat frågan lite olika.

– Frågan har ställts likadant sedan år 2000, men det kanske är så att man inte reflekterar över vad det är man gör. Att internet har blivit som vatten, man tänker inte på att man handlar något över internet, säger Pamela Davidsson på Internetstiftelsen i Sverige.