Socialstyrelsen utreder sena aborter

1:31 min

Experter ifrågasätter om inte den övre gränsen för abort i Sverige vid vecka 22 behöver sänkas. Tio barn har fötts före gränsen och överlevt. Docent Lotti Helström i Socialstyrelsens Rättsliga råd vill gärna höra forskarna.

– Om det nu är så att det finns forskare i Sverige som hävdar att de har ett antal födda i tjugoandra levnadsveckan, det vill säga vecka 21 plus noll till sex dagar, så bör nog Rättsliga rådet enligt min uppfattning höra dem och ånyo diskutera om det är tillräckligt många fall för att vi ska anse att livsdugligheten har sjunkit i åldrarna tack vare barnläkarnas skicklighet, anser docent Lotti Helström i Socialstyrelsens Rättsliga råd.

Det är Rättsliga rådet som ska tolka abortlagens gräns som säger att inga livsdugliga foster får aborteras.

Hittills har den gått vid sista dagen i vecka 21 och enligt Lotti Helström som är en av rådets 22 ledamöter har man beslutat diskutera frågan vidare och hon hoppas att hela rådet kan ses snart igen.

Socialstyrelsen har nu dessutom beslutat inleda en utredning kring hur många kvinnor som gör abort sent i graviditeten och av vilka skäl. Rapporten bör kunna vara klar före årsskiftet enligt enhetschef Georg Lagerberg.

– Sen blir ju det ett underlag bland flera för att bedöma om det ska göras någon förändring eller om läget faktiskt är bra som det är, säger Georg Lagerberg enhetschef förvaltningsjuridik Socialstyrelsen.

Exakt vilka bevis Rättsliga rådet kräver för att avgöra om barn är livsdugliga i vecka 21 så att abortgränsen behöver sänkas har inte ordförande Göran Ewerlöf velat precisera, men enligt Lotti Helström är inte en vetenskapligt publicerad studie ett krav.

– Forskare kan redovisa uppgifter som är trovärdiga för rådet borde ju räcka tycker jag, säger docent Lotti Helström vid Socialstyrelsens rättsliga råd.