Ändrad metod för sen abort krävs

2:16 min

Det pågår utredningar om den övre gränsen för abort i Sverige behöver ändras när allt yngre förtidigt födda barn kan räddas. Socialstyrelsens rättsliga råd kräver nu dessutom att alla kvinnokliniker i Sverige ändrar metod vid sena aborter så att fostret verkligen dör före vecka 22 i graviditeten.

Socialstyrelsens rättsliga råd ger tillstånd till sena aborter efter vecka 18 i graviditeten och fram till sista dagen i vecka 21, av sociala skäl eller för att fostret är skadat.

Abortmetoden som anses mest skonsam i de här sena fallen har hittills varit att man gett gravida kvinnor ett läkemedel som förbereder livmodern för förlossning. Efter något dygn får de värkstimulerande medel, så att fostret kan födas vaginalt.

Om det kommer ut före vecka 22 så anser idag inte rådet att det är livsdugligt, vilket är abortlagens krav. Men ibland tar det flera dagar innan fostret verkligen föds, så att det hunnit bli vecka 22 då läkare på flera kliniker i Sverige räddar extremt förtidigt födda barn.

Då bör det enligt andra lagar räddas om möjligt eller folkbokföras som kvinnans dödfödda barn och begravas. Ett sådant ärende från Gällivare väntar nu på att avgöras av inspektionen för vård och omsorg.

För att undvika att barnläkarna kallas in i abortsalarna så kräver nu Socialstyrelsens Rättsliga råd att fostret dödas i magen med kaliumklorid före tidsgränsen.

– En abort måste vara slutförd senast vecka 21 plus sex dagar och det innebär att vid en väldigt sen abort så kanske man måste använda sig av en abortmetod som innebär att man omedelbart avlivar fostret, säger ordförande Göran Ewerlöf på Socialstyrelsens rättsliga råd.

Rådet diskuterar dessutom om den övre gränsen för sena aborter ska sänkas eftersom det finns 10 barn i Sverige som som fötts i vecka 21 och överlevt under dagar, veckor eller i enstaka fall i månader och år.

Två forskare är beredda att vittna om saken och överläkare Lotti Helström som sitter i rådet vill gärna höra dem för att kunna avgöra om abortgränsen behöver ändras nedåt.

– Om det nu är så att det finns forskare i Sverige som hävdar att de har ett antal födda i tjugoandra levnadsveckan, det vill säga vecka 21 plus noll till sex dagar, så bör nog Rättsliga rådet enligt min uppfattning höra dem, säger docent Lotti Helström.

Hon menar att man återigen bör diskutera om det handlar om tillräckligt många fall för att man ska anse att livsdugligheten har sjunkit i åldrarna.