Skåne

Ska minska klimatpåverkan - placerar ändå i oljebolag

3:24 min

Alla Skånes kommuner och regionen placerar pengar i en pensionsförsäkring som investerar i oljebolag, trots beslut om att jobba aktivt för att minska sin klimatpåverkan. Det kan P4 Malmöhus avslöja i dag.

Bara Region Skåne betalade förra året in nästan 570 miljoner kronor för de anställdas tjänstepensioner, varav en stor del placeras i den aktuella försäkringen, KPA.

Har inte agerat

Ilmar Reepalu är socialdemokratisk ledamot i regionfullmäktige och vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden som har ansvar för Skånes klimatarbete. Han har dessutom suttit i KPA:s styrelse och i styrelsen för SKL som äger KPA. Men han har inte gjort något för att få bort oljan från Region Skånes sparfonder.

– Vi hade en diskussion för sju åtta år sen. Kan man påverka ska man göra det, säger han men är tveksam om innehaven har resulterat i någon påverkan på oljebolagen. 

Ingen fråga som drivs

Sverigedemokraten Michael Rosenberg i Helsingborg sitter i SKL:s styrelse och har därmed stort inflytande på KPA:s placeringar, men han vill inte prata miljöfrågor alls. Inte heller oppositionen har drivit frågan om miljöetiska placeringar. 

– Vi kanske får titta på hur man förvaltar det här ur ett klimatperspektiv, säger den andra viceordföranden i regionala utvecklingsnämnden, moderaten Pontus Lindberg.

Om bara en vecka börjar FN:s stora klimatmöte i Paris där politiker från hela världen ska fatta beslut kring hur den globala uppvärmningen ska stoppas.

Landstingsanställda kluvna

Många landstingsanställda i Skåne oroar sig för klimatförändringar, men har inte funderat på hur deras pensionspengar kan bidra till den globala uppvärmningen.

– Svår fråga, samtidigt vill man ju ha en hyfsad pension, så man är kanske lite kluven.

– Visste jag inte. Det kan man inte säga att bara för att det är ett oljebolag att det skulle vara dåligt.

– Det finns bättre fonder för miljön som kan vara miljövänliga.