"Oljepengarna kan bli mindre värda"

2:10 min

Fler kommer att se över sina investeringar och satsa på mer hållbart i takt med att klimatproblemen gör sig gällande. Det tror Lisa Brange på Fossil Free i Lund.

Region Skåne och de skånska kommunerna placerar pengar i KPA:s pensionsförsäkring som investerar i bland annat oljebolag. Det får anställda och miljökämpar att reagera.

Jag har placerat min egen del av pensionen i miljövänlig verksamhet, jag tycker att landstinget också skulle göra det

Hon jobbar som enhetschef på Skånes universitetssjukhus i Malmö och brinner för miljöfrågor både privat och på jobbet där hon fungerar som miljösamordnare.

Lisa Brange är Lunds mest aktiva kampanjare i den världsomspännande Fossil Free-rörelsen. Även hon reagerar på de offentliga investeringarna i oljebolag. Hon menar att alla måste hjälpa till för att ställa om från fossil till hållbar energiproduktion.

Det är själva ställningstagandet som är viktigt. Att man inte ska förstöra världen med sina investeringar.

Hon tror att det kan fattas beslut på internationella klimatmöten som kan göra att befintliga investeringar i fossila bränslen blir mindre värda på sikt och att man därför bör investera mer hållbart.