FN uppskjuter Jeninbesök

FN:s generalsekreterare Kofi Annan gick på fredagskvällen med på att skjuta upp det besök som en FN-delegation ska göra i flyktinglägret i Jenin med ett dygn. Med hänvisning till att lördagen är sabbat så vill den israeliska regeringen ta det formella beslutet först på söndag om att släppa in FN:s inspektörer.
Israel har tidigare haft invändningar mot både uppdraget och gruppens sammansättning och det är fortfarande osäkert om alla hinder är undanröjda. Inspektionen går ut på att ta reda på vad som hände i flyktinglägret under Israels tre veckor långa offensiv. FN:s generalsekreterare Kofi Annan har gått med på Israels begäran att skjuta upp den omdiskuterade inspektionsresan till flyktinglägret i Jenin. Trots Kofi Annans upprepade försäkringar de senaste dagarna om att inspektionsgruppen skulle vara på plats redan idag, fick Israel FN att ändra sig i sista stund. Med hänvisning till att det är sabbat vill den israeliska regeringen först på söndag ta det formella beslutet att släppa in FN-inspektörerna under ledning av Finlands förre president Martti Ahtisaari, den grupp som alltså ska undersöka palestinska anklagelser om att många civila dödades under den israeliska militära attacken mot Jenin. Och FN-chefen har alltså gått med att skjuta gruppens resa ett dygn. Under fredagen träffades företrädare för världsorgansiationen och israeliska regeringsrepresentatner för att, som det hette, klargöra vissa saker kring inspektionsgruppens arbete. Israel har ju haft invändningar både mot gruppens sammansättning och uppdrag, och det är inte känt om alla problem nu är lösta. Enligt vad FN-källor uppger för Ekot råder därför fortfarande en viss osäkerhet om Israels regering kommer att ge klartecken till inspektionen imorgon. Arabländerna har enats om att avvakta Sharon-regeringens besked för att inte riskera att hela processen går över styr, och för att inte underminera Kofi Annans initiativ, men skulle Israel säga nej till inspektionen på söndag, kommer troligen ett nytt resolutionsförslag att omedelbart läggas fram från arabisk sida för att öka pressen på israelerna. Vad det innebär för Jenin-inspektörerna vet ingen idag. Anders Ask, New York