Myndigheten för yrkeshögskolan drar ner på personal

1:03 min

15 tjänster på Myndigheten för yrkeshögskolan försvinner - samtidigt som myndigheten fått mer att göra.

Myndigheten för yrkeshögskolan, som har sitt huvudkontor i Västerås, ska dra ner på personal.

Från dagens 90 helårsarbetare ska personalstyrkan minskas till 75.

– Det förvaltningsanslag som vi får för att genomföra det jobb vi ska göra, det har minskat och är mindre än förra året, säger Johnny Henriksson som är avdelningschef för stöd och styrning på myndigheten.

Myndigheten arbetar bland annat med att besluta vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan, beviljar stadsbidrag och utför tillsynsarbete.

– Det innebär att vi ska göra mer med mindre bemanning, enkelt uttryckt. Sen kommer det inte att få några direkt personliga konsekvenser. Vi kommer att få minska personalstyrkan, men vi räknar med att det ska ske med naturlig avgång under de kommande åren, säger Johnny Henriksson.

Om man ska bli färre som ska göra mer jobb, påverkar inte det slutprodukten?

– Det skulle kunna vara så, men här har vi en utav de andra utmaningar vi har i det här, som vi nu också pratar om idag. Det blir mycket viktigare nu att vi prioriterar: vad vi gör och inte gör, så att vi känner att vi gör rätt saker men acceptabel kvalitet. Det blir utmaningen, säger Johnny Henriksson.

Myndigheten har två kontor, ett i Västerås och ett i Hässleholm, och det är ännu inte klart hur många tjänster som berörs på respektive ort.