Moderat vill ha vuxenutbildning

Nu protesterar moderaten Lars Luttropp mot att Västerås stad inte upphandlar vuxenutbildningen i staden utan låter Komvux få ansvara för större delen av den.
Västerås stad satsar just nu på ett vuxenutbildningscentrum i högskolans nybyggda lokaler. I sin motivering skriver kommunledningen att eleverna ska erbjudas största möjliga valfrihet, men enligt Lutropp är det omöjligt så länge Komvux, utan upphandling, får större delen av vuxenutbildningen. Luttropp föreslår istället en så kallad Vuxpeng, en vuxenutbildningspeng, som eleven själv får bestämma över och välja mellan privata och kommunala vuxenutbildare.