Analys: IS vill utplåna gråzonen

Islamiska staten slog till mot det progressiva och toleranta Frankrike. Terrororganisationen har som mål att utplåna "gråzonen" - och ser mångkultur som ett hot mot kalifatet.

Det skriver Sveriges Radios utrikeskorrespondent Cecilia Uddén i en analys.

Islamiska staten, IS, har tagit på sig terrorattackerna i Paris och deklarerat att "åtta av kalifatets trogna soldater" slog till på noga utvalda platser i det man kallar korsfararnationen Frankrike.

Men dessa noga utvalda platser var varken den kända katedralen Notre Dame, boulevarden Champs Elysee eller La Défense - utan restauranger, barer, en konsertlokal och en idrottsarena.

Det är sannolikt ingen slump att just dessa mål valdes ut. De representerar det unga, multikulturella, progressiva, liberala, toleranta Frankrike.

Just den gråzon av samexistens som IS, enligt egen utsago, säger sig vilja utplåna.

IS ideologer vill skärpa motsättningarna och göra världen lika svart och vit som IS svart-vita flagga.

I den egna publikationen Dabiq (februari 2015) skriver de om denna gråzon under rubriken "The Extinction of the Greyzone", om nödvändigheten att utplåna gråzonen.

Bush talade sanning, skriver de, när han sa "antingen är ni med oss eller emot oss".

IS säger: Antingen är ni med korsfararna eller kalifatet.

Gråzonen, där unga Parisbor lyssnar på arabisk musik, ställer upp som frivilliga för att hjälpa flyktingar och intresserar sig för världens konflikter är ett hot mot IS världsbild.

Ett öppet, tolerant och flyktingmottagande Europa gör det svårare att upprätthålla bilden av Europa som en antiislamisk, destruktiv, krigisk och kolonial korsfarkontinent.

IS har intresse av att sätta skräck i det Europa som tar emot flyktingar.

Det syriska pass som hittades intill en av självmordsbombarna i Paris visar att passinnehavaren reste in i EU så sent som i oktober i år. På sociala medier har många kommenterat att en självmordsbombare knappast tar med sig sitt pass på terroruppdrag.

Nej, om det inte var just meningen att EU skulle börja tala om flyktingarna som potentiella terrorister, vilket nu skett.

I en nyutkommen bok om IS, Sami Moubayeds "Under the Black Flag" skriver författaren om en möjlig IS-strategi att skicka jihadister till Europa utklädda till syriska flyktingar.

I boken bekräftar också en IS-källa att IS centralt nu i allt högre grad ber jihadistvolontärer från Europa att stanna i Europa - och inte resa till Syrien. I Europa är det tänkt att de ska bilda slumrande celler som kan aktiveras när IS ger order.

Det finns också referenser till IS trojanska häst, på marsch in i Europa i form av flyktingar.

I IS egen tidning, Dabiq, nämns även den arabiska våren som en farlig gråzon.

Den arabiska våren, med målet att bygga demokratiska samhällen där mänskliga rättigheter respekteras, var också ett hot mot IS polariserade världsbild.

Den arabiska våren i sin ursprungliga form var ett demokratiuppror som inte syftade till jihad eller kalifat, utan som blandade universella demokratiska värderingar med folklig resning. Hade det lyckats, hade IS inte haft den attraktionskraft terrorrörelsen har i dag.

Men i nästan alla länder som omfattades av den arabiska våren har antingen militären eller islamister eller båda satt stopp för reformer och demokratisering.