Lång kö till kranskärlsoperation

Köerna till kranskärlsoperation är på sina håll ett halvår långa, trots att Socialstyrelsen anser det oacceptabelt med väntetider över ett par månader.
Ett skäl är brist på specialsköterskor, ett annat är att behandlingsmetoderna ändrats så att patienterna opereras i ett tidigare skede av sjukdomen. Därmed står fler i operationskö. Västra Götaland och Skåne har dom längsta väntetiderna på kranskärlsoperation, upp till ett halvår.