Kommunen tiger om bostadsmark

Trots den fortsatt skriande bristen på bostäder i Visby, har kommunen inte svarat på förfrågningar om lämplig mark för nya bostäder. Det konstaterar fastighetsbolaget Kastalen, som för drygt ett år sedan skrev till kommunen med önskemål om mark för bostadsbyggande.
Sedan brevet skrevs i maj i fjol har kommunen bara svarat att man noterat intresset, men någon annan information har inte lämnats. Fastighetsbolaget efterlyser nu någon reaktion för att kunna planera för framtida bostadsbyggande i Visby.